Մաթեմատիկա

Կրտսեր դպրոցի (1-3-րդ դասարաններ) մաթեմատիկայի ծրագիր

Մաթեմատիկա առարկայի նպատակներն են` սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը, կռահելու կարողությունը, սովորեցնել ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները կիրառել տարբեր գործնական խնդիրներ լուծելիս, զարգացնել սովորողի ուշադրությունը, դիտողականությունը, հիշողությունը, համբերությունը, ինքնուրույնությունը, հնարամտությունը, վստահություն ներշնչել սեփական ուժերի նկատմամբ:

Ուսումնական գործիքներ

Էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, համակարգիչ (ներբեռնված Smart Notebook ծրագրով), նոթբուք-նեթբուքեր, քանոն, մետր, ժամացույց, վայրկյանաչափ, հաշվեձողիկներ, դիդակտիկ նյութեր, համրիչներ: Читать далее

Реклама